top of page

Wanneer is deelname wel/niet mogelijk?

Deelname mogelijk

 • Gemotiveerd om te stoppen met het gebruik van middelen.

 • Je bent instaat om op jezelf te reflecteren.

 • ·Stabiliteit op het gebied van wonen, dagbesteding en/of financiën;

 • ·Heb je een steunend netwerk?

 • ·Cliënt beheerst de Nederlandse taal.

 • ·Al traumabehandeling of andere therapie hebben gehad.

 • Leeftijd van boven de 25 jaar

 • ·Het gaat om mensen die tijdens hun kindertijd zwaar en langdurig zijn mishandeld en verwaarloosd. Dat kan gaan om emotionele, lichamelijke en/of seksuele mishandeling of verwaarlozing. Als gevolg hiervan hebben zij psychische en/of psychiatrische klachten, zoals posttraumatische stressklachten, depressie, dissociatieve klachten en hechtingsklachten,

 • Er problemen op sociaalmaatschappelijk gebied, als gevolg van de psychische en psychiatrische klachten worden ervaren.

 • Ook voor personen die preventief met zichzelf aan de slag willen.

 • Je staat ook open voor een holistische/spirituele kijk op heling

Deelname niet mogelijk

 • Geen enkele stabiliteit in het dagelijks leven; Geen stabiele sociale omgeving, zoals geen vaste woon- of verblijfsplaats, geen vast inkomen, actief schadelijk systeem.

 • ·Ernstige persoonlijkheidsstoornis

 • ·Anti-sociale persoonlijkheidsstoornis;

 • Ernstige depressie;

 • ·Actieve ernstige automutilatie;

 • ·Ernstige suïcidaliteit of suïcidale plannen;

 • Er zijn meerdere stoornissen gediagnosticeerd

 • ·Gebruik van benzodiazepines, kortwerkende stimulantia, opioïden en esketamine;

 • Dagelijks gebruik waarbij de cliënt de afgelopen 3 maanden niet zelfstandig is gelukt om 7 dagen niet te gebruiken.

 • ·Beperkt vermogen tot ADL;

 • ·Lopende ernstige strafzaak;

 • ·Een IQ lager dan 80;

 • ·Cliënt is onder de 25 jaar

 • ·Psychotische stoornissen.

 • Zware PTSS

 • Niet instaat zijn om het programma te volgen.  Te geen vervoer mogelijkheid, te weinig tijd enz. 

 • Wanneer een cliënt geen informatie wenst te verstrekken over voorgaande behandeling(en) en over zichzelf.

 • zwangerschap

bottom of page