top of page

Doelgroep en de bij behorende Problematieken

Herken jij jezelf in het volgende? 

Bij Filomena de Lima richten wij ons op (aankomende) zwangere en ouders vanaf 25 jaar.
Tijdens de trajecten richten wij ons vooral op licht tot matige stressklachten, depressie/burn-out klachten, dissociatieve en hechtingsklachten, problemen in relatie met anderen en lichamelijke klachten.

Voorbeelden van zulke aanhoudende traumatische gebeurtenissen kunnen zijn: 

 

• Mishandeling (emotioneel, fysiek, seksueel) 

• Verwaarlozing (psychisch, pedagogisch, fysiek) 

• Getuige zijn van geweld in het gezin 

• Verkeren in oorlogsomstandigheden en/of hebben moeten vluchten 

• Ondergaan van pijnlijke medische handelingen 

• Het meemaken van (meerdere) traumatische verliezen binnen het gezin

-beval trauma 

Wanneer trauma aanwezig blijft in het lichaam kan dit zich uitten onder andere in overspannenheid/burn-out, depressie klachten.  Hieronder enkele symptomen van (vroegkinderlijk) trauma en overspannenheid/burn-out, depressie klachten;

-Lichamelijke klachten 

- Woede 

- Schaamte 

- Hyperactiveit  

- Nachtmerries 

- Concentratieproblemen  

- Prikkelbaarheid 

- Je onbegrepen voelen 

- Spanningsklachten 

- Isolement 

- Relatieproblemen 

- Poblemen op het werk 

- Steeds herbeleven van een gebeurtenis 

- Slecht contact met vrienden en familie 

- Schrikachtig, dromerig of teruggetrokken gedrag 

-   Alcohol-/drugsmisbruik 

- Moeite met het aangaan van hechtingsrelaties 

- Dissociatieve klachten zoals amnesie, depersonalisatie, derealisatie, stemmen en/of identiteitswijziging 

Herken jij jezelf in bepaalde onderdelen?

Wanneer is deelname wel/niet mogelijk?

Deelname mogelijk

 • Wanneer je momenteel gebruik maakt van middelen ben je gemotiveerd om hiermee te stoppen. Dit onder toezicht van een arts. 

 • Je bent instaat om op jezelf te reflecteren.

 • ·Je hebt een woonplek, dagbesteding en/of financiën;

 • Je hebt een netwerk om je heen van mensen die jou steunen.

 • Je beheerst de Nederlandse taal

 • Je hebt al traumabehandeling of andere therapie hebben gehad.

 • Leeftijd van boven de 25 jaar

 • Wanneer je problemen op sociaal maatschappelijk gebied ervaart.

 • Je hebt geen zware psychiatrische stoornis die momenteel de overhand heeft. Ben je ooit wel gediagnosticeerd, maar wel therapieën hiervoor gehad? Dan beoordelen wij of onze vorm van therapie nu passend voor jou is .

 • Ook voor personen die preventief met zichzelf aan de slag willen.

 • Je staat ook open voor een holistische/spirituele kijk op heling

Deelname niet mogelijk

 • Wanneer er geen stabiliteit in jouw leven is momenteel zoals geen vaste woonplek, geen vast inkomen/financiële stabiliteit

 • Ernstige persoonlijkheidsstoornis

 • Anti-sociale 

 • Ernstige en zware depressie;

 • Automutilatie;

 • Suïcidaliteit of suïcidale plannen

 • Er zijn meerdere stoornissen gediagnosticeerd

 • ·Gebruik van benzodiazepines, kortwerkende stimulantia, opioïden en esketamine;

 • Gebruik van middelen waarbij de afgelopen 6 maanden niet is gelukt om 1 maand niet te gebruiken. Beperkt vermogen tot dagelijkse bezigheden. 

 • Als je momenteel lopende ernstige strafzaak hebt.

 • Wanneer je een IQ lager dan 80 hebt.

 • Wanneer je onder de 25 jaar bent. 

 • Wanneer je bekent bent met een psychotische stoornissen

 • Zware PTSS, complex trauma en meervoudig trauma waar je momenteel geen traumatherapie voor volgt. Doe je dit wel? dan is er in overleg wel een mogelijkheid om deel te nemen. 

 • Niet instaat zijn om het programma te volgen. Te geen vervoer mogelijkheid, te weinig tijd enz. 

 • Wanneer een cliënt geen informatie wenst te verstrekken over voorgaande behandeling(en) en over zichzelf.

bottom of page